WVTV Symposium

INFORMATION

Beste Collega’s,

Beste Leden van de Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen,

Beste Geïnteresseerden in de transfusiegeneeskunde,

We organiseren dit jaar een dagsymposium op vrijdag 30 november, dat plaats heeft in het vertrouwde Gent Meeting Center van het Holiday Inn Express hotel.

Het is ons een genoegen jullie een veelzijdig programma met actuele onderwerpen te kunnen aanbieden: Patient Blood Management met onder andere voordrachten over zeer concrete toepassingen er van, het klinisch belang van koude antistoffen en enkele korte sessies met cassussen.

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Vriendelijke groeten,

Het WVTV bestuur.

Registreer hier

Go to the WVTV Symposium website